Technický list Dulux Vinyl Matt

 

1.NÁZEV VÝROBKU

DULUX VINYL MATT EMULSION

2.POPIS VÝROBKU

Vinylová matová emulzní nátěrová hmota Dulux Trade Vinyl Matt Emulsion je vysoce kvalitní barva s vynikající kryvostí. Je vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou případů. kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci vodních par (jako například v některých kuchyních a koupelnách). Pro takové podmínky je vhodnější rychleschnoucí nátěrová hmota Dulux Trade Quick Drying Eggshell.

3.OBLAST POUŽITÍ

Je vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou případů. kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci vodních par (jako například v některých kuchyních a koupelnách), bílé provedení (PBW) má protokol o odolnosti proti dezinfekčním prostředkům a je proto vhodná i do nemocnic, škol, jídelen, veřejných prostor apod.

4.ODSTÍNY

Viz barevnou vzorkovnici Dulux Trade Colour Card. Tento výrobek se vyrábí v barevném sortimentu Colour Dimensions.

5.SLOŽENÍ

  • Pigment: Světlostálé bezolovnaté pigmenty.
  • Pojivo: Akrylová kopolymerní disperze.
  • Ředidlo: Voda.
  • Sušina (obj.): Bílá: 33% (nominální), u barevných odstínů se liší.

6.VLASTNOSTI

PROPUSTNOST VODNÍCH PAR Dle ČSN 73 2580 je rd (m) = 0,126.

ODOLNOST PROTI VODĚ

Odolává úrovním relativní vlhkosti běžným v normálním vnitřním prostředí, a snáší nepříliš důkladné čil časté omývání. Tam, kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci, jak je tomu v některých kuchyních a koupelnách, je vhodnější použít rychleschnoucí nátěrovou hmotu Dulux Trade Quick Drying Eggshell.

TEPELNÁ ODOLNOST

Tato nátěrová hmota není vhodná pro vyhřívané povrchy, například radiátory.

OTĚRUVZDORNOST Dle ČSN 73 2582:

  • Na sádrokartonu: až 342s (norma je 75s)
  • Na omítce MVJ: 2 - až 537s (norma je 75s)

7.POUŽITÍ

Pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou případů, kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci vodních par (jako například v některých kuchyních a koupelnách).

8.PŘÍPRAVA POVRCHU

Natírané povrchy musejí být zdravé, suché a prosté všech narušených nebo špatně lpějících povlaků, mastnoty a vosku, a předepisuje se jejich důkladné přebroušení vhodným smirkovým papírem a oprášení. Pokud i po důkladné přípravě zůstávají povrchy nesoudržné, proveďte penetraci jedním nátěrem příslušné barvy Dulux Primer. Nové a holé dřevěné či kovové povrchy opatřete nátěrem příslušné.

9.ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

ŠTĚTCEM, VÁLEČKEM, KONVENČNÍM STŘÍKÁNÍM, BEZVZDUCHOVÝM STŘÍKÁNÍM.

Nanášení :

Pro běžné nanášení by ředění nemělo být větší než 1 díl čisté vody do 10 dílů barvy.

Doporučení pro stříkání:

Štětcem nebo válečkem

Konvenční stříkání:

Přidejte až 1 díl čisté vody do 2,5 dílů barvy.

Barva vyhovuje pro stříkání většinou typů stříkacích zařízení.

Bezvzduchové stříkání:

Přidejte až 1 díl čisté vody do 5 dílů barvy.

Typické nastavení pro bezvzduchové stříkání je pracovní tlak na barvu 133 bar při průměru trysky 0,38 mm a úhlu rozprachu 65 stupňů.

Poznámka dovozce: Pro nanášení vysokotlakým zařízením K1000, výrobce EST Ledeč nad Sázavou, lze po odzkoušení pro dosažení nejlepších výsledků doporučit pro neředěnou barvu trysku 615 a tlak 140 bar, nebo trysku 613 a tlak 155 bar (úspornější).

10.VYDATNOST

Vodítkem praktické krycí schopnosti za normálních podmínek je nátěr 13 -17 m2 jedním litrem barvy.

11.BALENÍ

1; 2,5; 5 a 10 litrů

12.DOBA SCHNUTÍ

Jeden nátěr běžné tloušťky:

Doba zasychání bude různá v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti, takže uvedené časy budou významně delší za chladných a vlhkých podmínek.

Zaschnutí na dotyk: V závislosti na teplotě a relativní vlhkosti.

Zaschnutí mezi nátěry: 2 -4 hodiny.

13.ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Okamžitě po ukončení práce vyčistěte celé zařízení čistou vodou.

14.SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Obaly uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí.

Chraňte před mrazem a extrémními teplotami.

Neuskladňujte zavěšením za hák. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků

15.OMEZENÍ POUŽITÍ

Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě.

 

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.