Technický list Dulux Super Matt

 

1. NÁZEV PRODUKTU

DULUX SUPER MATT PLUS

2. POUŽITÍ

Super Matt je malířská barva vysoké kvality určená k dekoračním a ochranným nátěrům stěn a stropů v místnostech. Může být používána na omítky [ cementové a cemento-vápenné ], sádrové podklady, sádrokartonové desky, tapety papírové a ze skleněného vlákna. Barva má hustou konsistenci, díky tomu nekape ze štětce či válečku. Je lehce roztíratelná, což umožňuje nižší spotřebu barvy při zachování dobrého krytí. Vytváří matný nátěr o dobré trvanlivosti a jeho mikroporézní struktura umožňuje stěnám dýchat.

Emulze může být použita jak v bytových prostorách, tak i ve veřejných prostorách např. kancelářích, školách apod.

3. ODSTÍN

Bílý

4. BALENÍ

5 a 10 litrů

5. SCHVÁLENÍ K PRODEJI A UŽÍVÁNÍ

Certifikát.

Záruka přesnosti plnění balení.

6. DATUM TRVANLIVOSTI

Identifikační data produktu a datum trvanlivosti jsou uvedena na jednotkovém balení.

7. SLOŽENÍ

 • Pigment: Odolné vůči světlu, bílé pigmenty bez obsahu olova
 • Nátěrová látka: Emulze akrylového kopolymeru
 • Ředidlo: Voda

8. HUSTOTA ( G/CM3)

cca 1,43.

9. DOBA SCHNUTÍ

Pro jednotlivé vrstvy, při teplotě cca +200C a vlhkosti vzduchu cca 50% a při dobré ventilaci: Proschnutí povrchu na dotek: 2 hodiny.

Pro nátěr další vrstvou: 2-4 hodiny.

Snížení teploty a/nebo vyšší vlhkost mohou prodloužit dobu schnutí.

10. VLASTNOSTI NÁTĚRU

 • Stupeň lesku: mat.
 • Odolnost proti vodě: odolává standardní vlhkosti vzduchu v místnostech. Natřená plocha nemůže být ve stálém kontaktu s vodou a vystavena kondenzované vlhkosti.
 • Odolnost proti otěru: odolná vůči otěru suchou tkaninou a opakovanému omývání vodou s čistícím prostředkem.
 • Odolnost proti teplu: nehodí se pro použití na ohřívaný povrch, např. ohřívače a topná tělesa.
 • Ostatní: dobrá prostupnost vodních par zajišťuje dýchání stěn
 • dobré krytí
 • dobrá přizpůsobivost při odstraňování nečistot
 • vysoká bělost

11. SPOTŘEBA

Do 14 m2/l při jednom nátěru na hladký, rovný a příslušně připravený podklad.

12. ŘEDIDLO

Čistá voda.

13. APLIKACE

Válečkem s krátkým vlasem, stříkáním.

14. PŘÍPRAVA POVRCHU

Natírané povrchy musí splňovat požadavky uvedené v bodě 1.

Standardní způsob přípravy povrchu je popsán v bodě 2 .

Nestejnorodé povrchy, silně savé, nestabilní, prašné a porézní např. sádrové:

použijte penetrační nátěr výrobkem Dulux Grunt.

Postup : 1x natřít zředěným produktem Dulux Grunt (týká se hlavně spárovaných míst, spojů sádrokartonových desek, po odstranění křídových barev),

Povrchy pevné dříve nenatírané, např. porézní, stabilní, cemento-vápenné omítky:

Postup: 1x natřít malířskou barvou Super Matt Plus ředěnou přídavkem 20-25% čisté vody. V případě nátěru dříve nenatíraných tapet (papírových nebo ze skleněného vlákna), barvu ředíme (dle tloušťky tapety) přídavkem 5-10% čisté vody.

Povrchy dříve natírané emulzními barvami, jejichž povrch je jednolitý, dobře přilnavý, nepráší a není poškozený:

Postup: natírat bez základu.

Příprava výrobku před nátěrem:

před použitím nemíchat, nepřidávat jiné složky.

 

Nátěr:

Podmínky pro natírání: teplota okolí a natíraného povrchu by neměla být nižší než +100C.

Doporučené metody natírání: štětec, váleček.

Aplikace :

neředit malířskou barvu,

nanášet 1 - 2 vrstvy barvy , v intervalu 2-4 hodiny od nanesení předchozí vrstvy,

nabírat na štětec či váleček větší a rovnoměrné množství barvy,

barvu důkladně roztírat pro dosažení rovnoměrné vrstvy.

Pozor!

Nevylučuje se možnost použití nástřikových metod, pod podmínkou provedení technických zkoušek. Při obnovovacím nátěru povrchu v dobrém stavu a podobného odstínu může být jedna vrstva barvy dostatečná.

Další pokyny z oblasti natírání jsou uvedeny ve všeobecných informacích v úvodu technického listu.

15. MYTÍ POMŮCEK

Po ukončení natírání se doporučuje odstranit z pomůcek co největší množství barvy, a následovně je umýt čistou vodou.

16. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

V souladu s normou PN-89/C-81400, v originálních a těsně uzavřených obalech, nejlépe při teplotě +5 0C  +300C, v uzavřených prostorách, oddálené od tepelných zdrojů.

Poznámka: Výrobek s obsahem vody. Při minusových teplotách dochází k trvalému poškození.

17. ZACHOVÁNÍ BEZPEČNOSTI

Informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

 

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.