Technický list Dulux Light & Space

1. POPIS VÝROBKU

Vodou ředitelná akrylátová barva na stěny a stropy.

2. OBLAST POUŽITÍ

Vinyl Matt Light & Space využívá revoluční Lumitec technologii, která pomáhá odrážet až dvakrát* větší světlo v místnosti, opticky zvětšuje malé prostory a dává pocit většího prostoru ve srovnání s našimi tradičními emulzemi barev s podobným barevným odstínem a intenzitou barvy.

*Hodnota odrazu světla je vždy větší než naše tradiční emulze barev, ale nemusí odrážet dvojnásobnémnožství světla v každém případě, závisí to na vybrané barvě.

3. BARVA

Barevné odstíny podle vzorníku DULUX. Stupeň lesku – matný.

4. BALENÍ

5 litrů

5. SLOŽENÍ

 • Pigment: Odolné proti světlu neolovnaté pigmenty.
 • Pojivo: Emulze akrylového kopolymeru.
 • Ředidlo: Voda.

6. LIMITY VOC

 • Obsah těkavých organických látek: < 3 %
 • Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 3 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětcem, válečkem nebo stříkáním.

8. DOBA SCHNUTÍ

Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce:

 • nelepivý (suchý na dotyk) závislé na teplotě a vlhkosti okolí
 • přetíratelný po 2 – 4 hodinách

Snížení teploty a/nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

 • chemická odolnost - není vhodný
 • odolnost proti teplu - není vhodný k nátěrům ohřívaných povrchů, např.: nátěry radiátorů.
 • odolnost proti vodě - je odolný proti atmosférické vlhkosti přítomné v normálním vnitřním prostředí a odolá střední zátěži omyvatelnosti.

10. VYDATNOST

Do 17 m2/l při jedné vrstvě nátěru, které lze dosáhnout za normálních podmínek na správným způsobem připraveném povrchu podkladu.

11. ŘEDĚNÍ

Čistá voda.

 • Utěsnění nových nebo holých povrchů: Přidat až 1 díl čisté vody do 5 dílů barvy.
 • Běžné použití (nesmí být překročeno): Přidat až 1 díl čisté vody na 10 dílů barvy.
 • Tradiční stříkací aplikace: Přidat až 1 díl čisté vody na 2,5 dílů barvy.
 • Airless aplikace: Přidat až 1 díl čisté vody do 5 dílů barvy.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

Povrchy musí být čisté a suché před nátěrem. Odstranit všechny uvolněné a porušené nátěry. V případě potřeby umýt povrch k odstranění nečistot, mastnoty a zbytků prášku nebo prachu. Opláchnout čistou vodou a nechat zaschnout. Utěsnit povrchy, které zůstali prachové po důkladné přípravě, vhodným tmelem omítek. Pokud je to nezbytné, setřít a pak setřít vlhkým vlákna nepouštícím hadříkem, aby se zabránilo prachu.

Způsoby nanášení:

Příprava výrobku: před použitím důkladně promíchat

Parametry vrchního (konečného) nátěru podkladu připraveného - normálním dokončovacím postupem jsou dva řádné nátěry Vinyl Matt Light & Space, ale pro dříve natřené povrchy v dobrém stavu, kde bylo použito podobné barvy, může být jeden nátěr dostačující

13. ČIŠTĚNÍ

Po skončení natírání se doporučuje odstranit z nářadí co největší množství barvy a následně ho umýt čistou vodou.

14. SKLADOVÁNÍ

Nepoužívat nebo neskladovat nádoby s barvou zavěšené na háku. Nepoužívat ani neponechávat v extrémních teplotách a chránit před mrazem. Skladovat v původních těsně uzavřených nádobách v suchých, chladných a dobře větraných prostorách odděleně od zdrojů žáru, zapálení a přímého slunce. Zákaz kouření.

 

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.