Technický list Dulux Expert Matt

 

1. NÁZEV VÝROBKU

DULUX EXPERT MATT

2. POPIS VÝROBKU

Nátěrová hmota Dulux Expert Matt je vysoce kvalitní barva na bázi akrylové kopolymeru, vyznačující se vynikající kryvostí. Mikroporovitá struktura zaschlého povrchu umožňuje stěnám maximální dýchání.

Je vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou případů, kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci vodních par (jako například v některých kuchyních a koupelnách).

Pro takové podmínky je vhodnější rychleschnoucí nátěrová hmota Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell nebo Dulux Diamond Matt.

3. OBLAST POUŽITÍ

Je vhodná pro všechny druhy vnitřních povrchů stěn a stropů s výjimkou případů. kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci vodních par (jako například v některých kuchyních a koupelnách).

4. ODSTÍNY

Viz. příslušná barevná vzorkovnice Dulux Trade Colour Card, RAL, NCS a BS4800.

5. SLOŽENÍ

  • Pigment: Světlostálé bezolovnaté pigmenty.
  • Pojivo: Akrylová kopolymerní disperze.
  • Ředidlo: Voda.
  • Sušina (obj.): Bílá: 33% (nominální), u barevných odstínů se liší.

6. VLASTNOSTI

PROPUSTNOST VODNÍCH PAR

Dle ČSN 73 2580 je rd (m) = 0,126.

ODOLNOST PROTI VODĚ

Odolává úrovním relativní vlhkosti běžným v normálním vnitřním prostředí, a snáší nepříliš důkladné či časté omývání. Tam, kde dochází k časté a intenzivní kondenzaci, jak je tomu v některých kuchyních a koupelnách, je vhodnější použít rychleschnoucí nátěrovou hmotu Dulux Trade Diamond Quick Drying Eggshell, nebo Dulux DiamondTEPELNÁ ODOLNOST

Tato nátěrová hmota není vhodná pro vyhřívané povrchy, například radiátory.

OTĚRUVZDORNOST

Dle ČSN 73 2582:

Na sádrokartonu - až 342s (norma je 75s)

Na omítce MVJ – 2 - až 537s (norma je 75s)

7. PŘÍPRAVA POVRCHU

Natírané povrchy musejí být zdravé, suché a prosté všech narušených nebo odlupujících se povrchů, mastnoty a vosku. V případě výskytu je nutné jejich důkladné odstranění, přebroušení vhodným smirkovým papírem a oprášení.

Pokud i po důkladné přípravě zůstávají povrchy nesoudržné, proveďte penetraci jedním nátěrem výrobkem Dulux Grund.

8. ZPŮSOBY NANÁŠENÍ

ŠTĚTCEM, VÁLEČKEM, KONVENČNÍM STŘÍKÁNÍM, BEZVZDUCHOVÝM STŘÍKÁNÍM.

Nanášení štětcem nebo válečkem:

Pro běžné nanášení by ředění nemělo být větší než 1 díl čisté vody do 10 dílů barvy.

Nanášejte 1 – 2 vrstvy s odstupem 2 – 4 hodin od nanesení vrstvy předchozí

Konvenční stříkání:

Barva vyhovuje pro stříkání většinou typů stříkacích zařízení.

Pro pneumatické stříkání by ředění nemělo být větší než 4 díly čisté vody do 10 dílů barvy.

Nanášejte 1 – 3 vrstvy s odstupem 2 – 4 hodin od nanesení vrstvy předchozí

Bezvzduchové stříkání:

Pro bezvzduchové stříkání by ředění nemělo být větší než 2 díly čisté vody do 10 dílů barvy.

Typické nastavení pro bezvzduchové stříkání je pracovní tlak na barvu 133 bar při průměru trysky 0,38 mm a úhlu rozprachu 65 stupňů.

Poznámka dovozce: Pro nanášení vysokotlakým zařízením K1000, výrobce EST Ledeč nad Sázavou, lze po odzkoušení pro dosažení nejlepších výsledků doporučit pro neředěnou barvu trysku 615 a tlak 140 bar, nebo trysku 613 a tlak 155 bar (úspornější).

9. VYDATNOST

Vodítkem praktické krycí schopnosti za normálních podmínek je nátěr 13 -17 m2 jedním litrem barvy.

10. BALENÍ

1; 2,5; 5 a 10 litrů

11. DOBA SCHNUTÍ

Jeden nátěr běžné tloušťky:

Doba zasychání bude různá v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti, takže uvedené časy budou významně delší za chladných a vlhkých podmínek.

  • Zaschnutí na dotyk: V závislosti na teplotě a relativní vlhkosti.
  • Zaschnutí mezi nátěry: 2 -4 hodiny.

12. ČISTĚNÍ VYBAVENÍ

Okamžitě po ukončení práce vyčistěte celé zařízení čistou vodou.

13. SKLADOVATELNOST A SKLADOVACÍ PODMÍNKY

Obaly uchovávejte těsně uzavřené a mimo dosah dětí.

Chraňte před mrazem a extrémními teplotami.

Neuskladňujte zavěšením za hák. Nevylévejte do kanalizace nebo vodních toků.

14. OMEZENÍ POUŽITÍ

Výrobek neobsahuje olovo v žádné formě.

 

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslná pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.