Technický list Dulux COW

 1. POPIS VÝROBKU

Disperzní akrylátová barva na stěny a stropy.

2. OBLAST POUŽITÍ

Barvy světa – disperzní omyvatelná barva s matným povrchem na stěny a stropy určená pro interiérové dekorační a ochranné nátěry stěn a stropů. Je možné ji použít na omítky (cementové, vápenocementové), sádrové podklady, sádrokartónové desky, papírové tapety a tapety ze skelného vlákna. Je lehce roztíratelná a při nízké spotřebě umožňuje zachovaní dobrého krytí. Tixotropní struktura způsobuje, že při natírání barva neodkapává, což je velmi praktické tehdy, když není možné přemístit anebo dostatečně zajistit např. nábytek. Barva je paropropustná, což umožňuje stěnám dýchat.

Díky atraktivním barvám je možné jednoduše aranžovat interiéry obytných pokojů i veřejných budov, např.: kanceláří, škol, školek.

3. BARVA

30 vybraných odstínů dle vzorníku Colours of the World.

4. BALENÍ

2,5 l ; 5 l

5. SLOŽENÍ

Pigment - odolný proti světlu, bílé neolovnaté pigmenty
Pojivo - disperze akrylového kopolymeru
Ředidlo - voda 

6. LIMITY VOC

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek pro barvy a laky: kategorie A (a) VŘNH: 30 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 10 g/l VOC.

7. METODA NANÁŠENÍ

Štětec, váleček.

8. DOBA SCHNUTÍ

Jednovrstvý nátěr o standardní tloušťce: při teplotě cca + 20 °C a relativní vlhkosti cca 50 % při dobrém větrání:

 • nelepivý (suchý na dotyk) za 2 hodiny
 • přetíratelný za 2 – 4 hodiny

Snížení teploty a/nebo zvýšení vlhkosti může prodloužit dobu schnutí.

9. VLASTNOSTI NÁTĚRU

Lesklý – matný.

 • Odolnost proti vodě - je odolný proti standardní vlhkosti v místnostech. Natřený povrch nesmí být v stálém kontaktu s vodou a nesmí být vystavený kondenzované vlhkosti.
 • Mechanická odolnost - odolný proti otěru suchou látkou, vysoce odolný proti opakovanému mytí vodou s přísadou čistícího prostředku a drhnutí jemnou štětkou anebo houbou.
 • Odolnost proti teplu - není vhodný k nátěrům ohřívaných povrchů, např.: nátěry topení.
 • Dobrá paropropustnost, což zaručuje dýchání stěn
 • Dobrá kryvost
 • Dobře se z něj odstraňují nečistoty.

10. VYDATNOST

12 – 14 m2/l při jedné vrstvě nátěru na hladkém, rovném a správným způsobem připraveném povrchu podkladu.

11. ŘEDENÍ

Neředí se. Před použitím nemíchat.

12. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Příprava povrchu:

 • Podklady z jednolitého materiálu, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité: penetrovat přípravkem Dulux Grunt.
 • Podklady nejednolité, silně nasákavé, nestabilní, prašné a pórovité doporučujeme postupně penetrovat
  • 1. etapa: přípravkem Dulux Grunt (týká se především špachtlovaných (stěrkovaných) míst, spojů sádrokartónových desek, po odstranění olejových a křídových barev);
  • 2. etapa: barvou Colours of the World anebo Acryl Matt zředěnou přídavkem 20 – 25 % čisté vody (týká se celého povrchu).
 • Jiné jako výše uvedené podklady, doposud bez nátěru, např. pórovité, stabilní, neprašné vápennocementové omítky: doporučujeme natřít barvou Colours of the World anebo Acryl Matt zředěnou přídavkem 20 – 25 % čisté vody.
 • Podklady už dříve natírané emulzními barvami, kterých povrch je z jednolitého materiálu, dobře přilnavý, není prašný ani poškozený: natírat bez penetrace.
 • Příprava výrobku: před použitím nemíchat, nepřidávat cizí složky.

Způsoby nanášení:

 • Podmínky natírání: 
  • teplota prostředí a natíraného povrchu nesmí být nižší než +10 °C .
 • Parametry vrchního (konečného) nátěru podkladu připraveného
  • barvu neředit, nanést 1 - 2 vrstvy s odstupem 2 – 4 hodiny od nanesení předcházející vrstvy,
  • na váleček nebo štětec nabrat dostatečné a rovnoměrné množství barvy,
  • důkladně rozetřít, aby bylo dosáhnuto rovnoměrné vrstvy.

Pozor ! Použití metod s využitím stříkání není vyloučené pod podmínkou uskutečnění technických zkoušek. Při renovačních nátěrech povrchů, které jsou v dobrém stavu a mají podobnou barvu, může být jedna vrstva barvy dostačující.

13. ČIŠTĚNÍ

Po skončení natírání se doporučuje odstranit z nářadí co největší množství barvy a následně ho umýt čistou vodou.

14. SKLADOVÁNÍ

Skladovat v krytých místnostech v chladných, suchých, dobře větraných místech daleko od zdrojů žáru, zapálení a přímého slunce. Zákaz kouření. 

 

Údaje odpovídají našim současným vědomostem a znalostem. Je nutné dodržovat příslušné směrnice, normy a řemeslné pravidla. V případě pochybností nebo nejasností se obraťte na naše technické poradce.