Smluvní podmínky

 

Tyto dodací a obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.barvy-dulux.cz . Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího.

Základní ustanovení

Níže uvedené Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých elektronických objednávek. Podáním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 

Prodávající

Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.barvy-dulux.cz je Vladeko spol. s r.o. , Karlštejnská 97, 25217 Tachlovice, IčO 25087088

Kupující

Koncový spotřebitel - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí Zákonem č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) a souvisejícími předpisy.

Podnikatelský subjekt - právní vztahy Prodávajícího s tímto druhem Kupujícího, které nejsou upraveny těmito Obchodními podmínkami, ani individuální smlouvou se řídí zákonem č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) a souvisejícími předpisy.

Cena zboží

Cena zboží v internetovém katalogu je vždy aktuální a platná. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny bez vyslovného upozornění Kupujícího. Změna ceny zboží v internetovém katalogu nemá vliv na celkovou hodnotu již přijaté objednávky Kupujícího. Pro kupujícího platí uvedená cena v době objednávky.
Pokud je u zboží uvedena nulová cena, je zboží vyřazeno z nabídky a není v momentě objendávky k dispozici.

 

Objednávky zboží

Kupující může objednávat zboží ze sortimentu Prodávajícího telefonicky, emailem, faxem nebo prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.barvy-dulux.cz 

Objednávka musí obsahovat: druh zboží, místo dodání (jméno, adresu, telefon příjemce), identifikační údaje objednavatele (jméno, adresu, telefon). Prodávající si vyhrazuje právo ověřit pravost objednávky telefonicky.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží Kupujícím. Přijatá objednávka se stává pro obě strany závaznou momentem emailového potvrzení ze strany Prodávajícího. K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje zadané Kupujícím při objednání zboží.

V případě, že Kupující provede objednávku a není-li domluveno s Prodávajícím jinak, platí pro Kupujícího vždy aktuální cena uvedená v internetovém katalogu.

Objednávka se považuje za vyřízenou momentem převzetí zboží Kupujícím v místě k tomu určeném nebo prostřednictvím 3. osoby (přepravce. Kupní smlouva je splněna dodáním zboží Kupujícímu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnutí objednávky bez uvedení důvodu. Odmítnutí objednávky provede Prodávající písemně na e-mail objednavatele uvedený v objednávce.

Dodání zboží

Místem dodání zboží je adresa uvedená Kupujícím v objednávkovém formuláři, v případě osobního odběru bude zboží dodáno v provozovně v Tachlovicích, ulici Karlštejnské 97, 252 17 Tachlovice . Vlastnická práva na zboží přecházejí na Kupujícího dnem uhrazení částky za objednané zboží a služby. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit sjednanou cenu zboží.

Doprava zboží

Při objednávce zboží v libovolném složení se při objednávce nad 1000,-  neúčtuje ani přepravné nebo balné, při objednávce do hodnoty 1000,- se připočítává palušální polatek za balné a přepravu ve výši 175,- Kč

Platební podmínky

Platbu je možno provést:

   1. bankovním převodem tzn. platbu před převzetím zásilky, zakoupené zboží posíláme po připsání požadované částky na náš účet
   2. dobírkou tj. při převzetí zásilky
   3. hotově na naší provozovně 

Kupujícímu je dodán daňový doklad splňující veškeré náležitosti dané zákonem při dodání zboží.
Zboží zůstává majetkem Prodávajícího do doby úplného zaplacení ceny zboží.

Odstoupení od smlouvy

V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., má Kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako Koncový spotřebitel fyzická osoba (tzn. nikoliv jako Podnikatelský subjekt) a způsobem objednání jiným než osobně. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady a nebezpečí prostřednictvím některého z přepravců. V případě, že se Kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy je nutné splnit následující podmínky:
- zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení,
- v původním obalu,
- s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, atd.).
Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou.

Odpovědnost za vady, reklamace

Uplatňování reklamací a postup pro jejich vyřizování řeší Reklamační podmínky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

Obě strany se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl. Tyto dodací a obchodní podmínky nabývjí účinnosti dne 1.ledna 2008. Změny podmínek vyhrazeny.

Ochrana osobních dat

Osobní data, která uvede objednavatel v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky. Registrací v internetovém obchodě dává Kupující souhlas se shromažďováním a používáním osobních dat.

Osobní data jsou uchovávána v souladu se zákonem České republiky a nebudou poskytnuta třetí osobě ani použita pro komerční nabídku nesouvisející s internetovým obchodem www.barvy-dulux.cz. Data mohou být použita pouze pro sdělování obchodních nabídek společnosti Vladeko. Požadavek zákazníka na nezasílání těchto informací bude respektován. Veškerá uložená osobní data Kupujícího lze na telefonické nebo emailové vyžádání smazat z databáze.